Pályázati értékbecslés

Új Széchenyi Terv Mikrohitel, – és Kombinált Mikrohitel Program
Vissza nem térítendő EU-s Források
Horizon 2020
Új Széchenyi Terv Mikrohitel, – és Kombinált Mikrohitel Program, MNB Növekedési Hitelprogram

 

 

Cégünk nagy tapasztalattal, referenciákkal vállal pályázati értékbecslést az alábbi témakörökben:

 

Új Széchenyi Terv Mikrohitel Program
 

A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az országos megbízotti hálózatát képezô Helyi Vállalkozói Központok közremûködésével a kis- és középvállalkozások fejlesztése, valamint tevékenységük támogatása érdekében mûködteti a Mikrohitel Programot.
A Mikrohitel Program általános célja a kisvállalkozások támogatása pénzügyi segítségnyújtással és tanácsadással, elsôsorban azon a speciális területen, ahol a kisvállalkozások igényeit a kereskedelmi bankok jelenleg nem tudják kielégíteni.

 

Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program
 

Az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Program célja, hogy a kereskedelmi banki módszerekkel nem, vagy nem kellő mértékben finanszírozható, de hitelképes magyarországi székhelyû, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és a Magyar Köztársaság területén fiókteleppel rendelkezô Mikrovállalkozások számára a Közvetítô bevonásával vissza nem térítendô támogatást, illetve Hitelt együttesen biztosítson.

Partnereink az Új Széchenyi Terv Mikrohitel- és Kombinált Mikrohitel Programjában:

 

Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
 http://rva.hu/?page=ertekbecslok

RVA

 

 

MIFIN Zrt. (Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.)

MiFiN1

 

 

MZH Zrt. (Magyar Záloghitel Zrt.)

záloghitel

 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (átalakulás alatt: továbbiakban releváns Minisztérium) által kiírt hazai- és Európai Uniós forrású visszatérítendő- és vissza nem térítendő pályázathoz
 

Különbözô célú visszatérítendô- és vissza nem térítendô támogatásokhoz kapcsolódó ingatlan szakértés készítése, folyósítás elôtti érték meghatározás, stb…

széchenyi

peliculas de comedia